คลาวด์เซิฟเวอร์

เซิฟเวอร์เสมือนจริง (Cloud VPS)

Cloud VPS - 1

25 GB SSD Storage
1 CPU Core
1 GB RAM
1 Tb Bandwidth/mo.

Cloud VPS - 2

55 GB SSD Storage
1 CPU Core
2 GB RAM
2 Tb Bandwidth/mo.

Cloud VPS - 3

80 GB SSD Storage
2 CPU Core
4 GB RAM
3 Tb Bandwidth/mo.

Cloud VPS - 4

160 GB SSD Storage
4 CPU Core
8 GB RAM
4 Tb Bandwidth/mo.

Cloud VPS - 5

320 GB SSD Storage
6 CPU Core
16 GB RAM
5 Tb Bandwidth/mo.

Cloud VPS - 6

640 GB SSD Storage
8 CPU Core
32 GB RAM
6 Tb Bandwidth/mo.

Cloud VPS - 7

1280 GB SSD Storage
16 CPU Core
64 GB RAM
10 Tb Bandwidth/mo.