เว็บไซต์ดีไซด์

ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์แบบครบวงจร

Personal Website

เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลทั่วไป
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวม 5 GB
ฟรีโดเมนเนมสำหรับปีแรก
ฟรี SSL ตลอดอายุการใช้งาน
Support ตลอดอายุการใช้งาน

E-Commerce Website

เว็บไซต์สำหรับร้านค้าออนไลน์
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวม 10 GB
ฟรีโดเมนเนมสำหรับปีแรก
ฟรี SSL ตลอดอายุการใช้งาน
Support ตลอดอายุการใช้งาน

Company Website

เว็บไซต์สำหรับบริษัทและองค์กร
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวม 20 GB
ฟรีโดเมนเนมสำหรับปีแรก
ฟรี SSL ตลอดอายุการใช้งาน
Support ตลอดอายุการใช้งาน